!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): פרשת במדבר - הפקידה ותוצאותיה

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): פרשת בחוקותי - חורבן שלישי לא יהיה

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת במדבר - "ודגלו עלי אהבה"

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): מלאכת אוכל נפש ביום טוב

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): היתר מאכלות אסורים במלחמה

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): מעמדו של שומר שכר כפועל

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): קדושת הארץ

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): חג השבועות - זמן מתן התורה

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת במדבר - מה בין כהן ללוי?

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): האם מותר להכין טוסט בשבת?

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): יעלה ויבוא

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): שימוש של אורח בכלי שאינו טבול

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): עסקו של בית המדרש

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): נעשה ונשמע

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): חג השבועות ומצוַת הביכורים

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): אמיתותה של התורה שבעל פה (חלק ג')

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת במדבר - על האדם וסביבתו

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): ספר במדבר - המניין והמדבר

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): ירושלים - המקום אשר יבחר ה'

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): האם התכוון דוד להילחם בישראל? (שמואל א' כ"ט)

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): תפילת שלמה לאחר בניית בית המקדש

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): תלמיד חכם ששכח תלמודו

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור שלושים - שמחה ועצבות בעבודת ד' (1)