!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): סוכות מול שמיני עצרת

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): לימוד תורה בתשעה באב

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת ראה - תכלית הקללות

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): ברכת נשים על ציצית

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): שבח עצים בפת

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): גזילה מכד הקמח של אליהו הנביא

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): הפרשה מן החייב על הפטור

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): פרשת ראה - מצוַת השמחה ברגלים

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת ראה - מצוַת הצדקה בחו"ל ובארץ ישראל

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): חימום נקניקייה במים רותחים

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): ברכת התורה

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): בשר חלק

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): שילוב התפילה והלימוד

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): התשובה הכללית

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): מקורה של התפילה

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): ספר הכוזרי כסיפור

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת ראה - "פתוח תפתח"

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): פרשת ראה - הקללה והברכה

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): תפילה ועתירה

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): בין יהודה ליוסף

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): אופיו של אלישע

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): המצוות כאבן בוחן בעבודת ה'

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור ארבעים ושתים - שבת (6) – יום השבת