!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): פרשת מצורע - על יצירה וטומאה

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): היום השמיני למילואים

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת מצורע - "אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה"

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): ספירת העומר בזמן הזה

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): עדות שאי אתה יכול להזימה

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): מליקה

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): טומאת שכבת זרע

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת תזריע - טומאת היולדת

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): הדלקת נרות שבת ע"י גבר

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): ספירת העומר לנשים

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): החור שבנפה

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): תפילתו של ר' נחוניא בן הקנה

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): תפילת קבע ותפילת תחנונים

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): השתיקה לנוכח השואה

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): הברכות

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת תזריע - בדמייך חיי

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): מדוע קדמה תורת החיה לתורת האדם?

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): איוב והאמונה לנוכח השואה

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): דוד הנרדף

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): פרקי הסיום של ספר שמואל

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): השוואה בין לימוד התורה להקרבת קרבנות

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור עשרים וחמישה - מעט מן האור (3)