!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): פרשת קורח - "בקהלם אל תחד כבודי"

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): "כי כל העדה כולם קדושים"

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת קורח - המהרהר אחרי רבו

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): נר הבדלה שנעשתה בו עבירה - שיטת הרמב"ן

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): תפקיד בית הדין בגֵרות

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): מהי בעלות?

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): טבול יום

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): פרשת קרח - מצוַת הפרשת מעשר ראשון

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת קורח - מצוַת פדיון הבכורות

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): "כלי שני אינו מבשל"?

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): אדם ששכח את נוסח ברכת "מעין שלוש"

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): יסודות דיני הכשרת כלים

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): הלל, שמאי והנכרי – חלק א'

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): חיים של תורה

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): ברכות התורה

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): האל האישי והאל הכללי

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת קורח - בין צדיק לרשע

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): פרשת קורח - במה טעה קורח?

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): יזרעאל ורוחמה (הושע א')

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): המרגלים ששלח יהושע

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): ממלכה לא יציבה (מל"א י"ד-י"ז)

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): היחס לחוכמות חיצוניות

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור שלושים וארבעה - שמחה ועצבות בעבודת ד' (5)