mysql_error
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): mysql_errorלא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): לא נמצא השיעור השבועי בנושא זה.