!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
המרכז ללימוד גמרא דף קשר - בטאון הישיבה קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים עיון בדף היומי
        Google

ברשת    באתר

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

לדף של אתמול | לדף של מחר | לארכיון הדף היומיומי

לצערנו, אין שיעור לדף היומי של היום. כיוון ש'כל זמן מאיר בתכונתו', הרי לכם שיעור אחר המתאים לזמן זה.

שפת אמת

פרשת וישלח- שלמותו של יעקב

יעקב, המכונה בתורה ואף בפי כל בר בי רב "איש תם יושב אוהלים", מתגלה בפרשיות התורה כלוחם פיקח ונחוש, הגובר על כל העומד מולו. יעקב נלחם בעשיו כל חייו - החל מגניבת הברכות וכלה במפגש המשפחות, עליו מסופר בפרשתנו, שאליו התכונן יעקב כלוחם המורגל במערכה. מלחמותיו של יעקב המשיכו בבית לבן, שם נאלץ להילחם בתבונה ברשעותו של לבן. מעבר לכך, בפרשת השבוע מתארת התורה את מאבקו העיקש של יעקב במלאך, שבסופו מוכתר יעקב כמנצח ואף שמו מוחלף: "לא יעקב יֵאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל". מדוע, אם כן, אנו זוכרים את יעקב כאיש תם יושב אוהלים? מדוע נקרא יעקב על שם המלחמה "ישראל" ("כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל"), ולא על שם הניצחון - "שלם"?

"ונשגב ה' לבדו ביום ההוא"

מילותיו של השיר המושר בפי כל מצרפות חלקי פסוקים שאינם קשורים לכאורה זה לזה: "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא; ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר". מקורו של השיר נעוץ במדרש רבה על פרשת השבוע, המקשר את הפסוק בישעיה - "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" - עם הפסוקים המתארים את מאבקו של יעקב.

נביא את לשונו של ה"שפת אמת" על דברי המדרש: "ולעתיד לבוא לא יהיה מציאות בעולם, רק לבני ישראל עַם קרובו שיהיה להם דבקות באלוקים ממש יותר מהמלאכים... ויעקב אבינו דכתיב ביה 'תתן אמת ליעקב', היה לו דבקות בשורש האחדות כמו שיהיה לעתיד, 'ונשגב ה' לבדו'".

אולי כדי להבין את ייחודו של המאבק במלאך, נקדים ונבחן את הפסוק שמביא המדרש: מדוע רק לעתיד לבוא יתקיים "ונשגב ה' לבדו"? המציאות הנוכחית, בעולם שבו אנו חיים, מכילה עירוב של טוב ורע ושל אמת ושקר. אמנם קיימת מציאות של שלום, אולם שלום זה מחייב ויתור. אין זה השלום הנגזר מהמילה 'שלמות', אלא שלום שהוא ההיפך ממלחמה. רק לעתיד לבוא תוכל האמת לתבוע את שליטתה המוחלטת, להילחם ברע ולהכריעו. רק אז, לאחר שיאבדו כל משנאי ה', יהיה הקב"ה נשגב לבדו.

בעוד אברהם ויצחק לא נלחמו ברע אלא חיפשו דרכים שונות להשלים עמו ולתקנו, יעקב נלחם ברע ואינו משלים עם קיומו. זוהי דרכו של יעקב - "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים", ולפיכך דווקא הוא זכה לתואר "תם" (מלשון שלמות"), ודווקא עליו נאמר "ויבוא יעקב שלם". השלום של יעקב הוא שלום של שלמות, שאינה מוכנה לוותר ולהתפשר ומוכנה אף לצאת למלחמה בשביל להשיג שלום אמת.

ר' עדיאל זימרן


לדף של אתמול | לדף של מחר | לארכיון הדף היומיומי