!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
המרכז ללימוד גמרא דף קשר - בטאון הישיבה קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים עיון בדף היומי
        Google

ברשת    באתר

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

עולם הברכות

אדם ששכח את נוסח ברכת "מעין שלוש"

בסוף הקידוש בבית הכנסת, לאחר שסיימנו להתענג על המטעמים השונים, צריכים אנו לברך ברכת "מעין שלוש" ("על המחיה"). מה דינו של אדם שאינו זוכר את נוסח הברכה, ואין בידו סידור או ברכון?

הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות-משה ח"א סי' ע"ד) פסק שבמקרה כזה, ניתן לברך ברכת "בורא נפשות". לדבריו, כשם שברכת "שהכול" היא ברכה כללית, המועילה בדיעבד לכל מאכל ומשקה, כך גם ברכת "בורא נפשות" היא ברכה כללית, הפוטרת בדיעבד ובשעת הדחק גם מיני מזונות. כמובן, הרב פיינשטיין מוסיף שאל לו לאדם להסתמך מראש על פיתרון זה.

אמנם, שיטתו של הרב משה פיינשטיין אינה היחידה. הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר ח"ו סי' מ"ח) יוצא נגדה, ומוכיח מדברי הפוסקים כי ברכת "בורא נפשות" איננה ברכה כללית שיש ביכולתה לפטור את שאר ברכות האחרונות. מעתה, אין לו לאדם זה עצה אלא לשאול את חבריו, אולי מי מהם זוכר את נוסח הברכה ויואיל לברך בקול ולהוציא אותו ידי חובתו בעניית "אמן".

ר' אביעד ברטוברוצה עוד?
במסגרת תוכנית יוםיום, מופיעים באתר בית המדרש דברי תורה רבים נוספים, בנושאים מגוונים, מדי יום. בחר כאן נושא, ולחץ על "רענן":

רוצה לבחור את דבר התורה שתראה בכל יום, מבין עשרות דברי תורה בנושאים רבים? לחץ כאן, והירשם לתוכנית יוםיום!