!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

הלכות שבת מעשיות

הדלקת נרות שבת בנורות חשמליות

מראשית המצאת החשמל דנו הפוסקים האם הדלקת נורת להט נחשבת כהדלקת נר. מבחינה מדעית צרופה, ברור שחוט הלהט שבנורה בוער (בניגוד לנורות ניאון ודומיהן, שאין בהן משום מבעיר וממילא הדלקתן אינן מועילות להדלקת נרות שבת). גם אם נניח שנורת הלהט היא סוג של נר, אנו מוצאים בפוסקים לפחות עוד שתי הרהורים לגבי כשרות נורת הלהט להדלקת נרות שבת.

בשו"ת משפטי עוזיאל (או"ח סימן ז) עולה החשש לפגיעה בעונג שבת אם תהיה הפסקת חשמל. חשש זה ניתן לדחות בנקל. הרב עובדיה בשו"ת יחוה-דעת (ח"ה סי' כד) כותב שבימינו, כשהספקת החשמל סדירה ורציפה והפסקת חשמל מתרחשת לעיתים נדירות - אין לחשוש כלל. שהרי אם נחשש לזה, גם בשמן ופתילות - הנר כבה לפעמים בעת הסעודה, ואין חוששים למיעוט שאינו מצוי. כמו כן, ניתן לפתור בעיה זו ע"י הדלקת פנס חשמלי הפועל על סוללות.

בשו"ת פקודת ישראל (סימן כב) עולה החשש כי סגירת מעגל חשמלי והדלקת נורה אינן נחשבות כמעשה הדלקה. להלכה, הרבה אחרונים סוברים שהדלקת נורת להט בשבת היא מעשה הדלקה וחייבים עליו חטאת.על ר' חיים מבריסק מסופר שהיה נוהג להבדיל על נורת להט ולברך עליה "בורא מאורי האש", כדי להוציא מהטעות כאילו אין בהדלקת נורה משום הבערת אש.

יש שרצו לחדש שנר של שבת חייב להיות עשוי דווקא מנר ופתילה. כאמור, רוב האחרונים אינם סוברים כן, ולשיטתם ודאי שיוצאים ידי חובה בהדלקת נורה. לא זו בלבד, אלא שבשו"ת אז נדברו (ח"א סימן עט) וכן בשש"כ (פמ"ג הע' קעא) מובא שראוי להדליק בערב שבת את התאורה החשמלית בבית לכבוד שבת קודש, ולהתכוון בברכת הדלקת הנרות שגם הדלקת החשמל היא לכבוד שבת.

לא פעם, אנשים הנוסעים להתארח בשבתות נתקלים בבעיות לוגיסטיות של הדלקת נרות. במקרים אלו, חשוב לדעת כי גם הדלקת נורת להט מועילה להדלקת נרות שבת.

ר' אביעד ברטוב