!!
 
EAB- blank
 

עבודת ה'

שיעור שלושים ושבעה - שבת (1) - הכנות לשבת

כזכור, המטרה שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה היא לנסות לגעת בנושאים מעשיים. לאור זאת, נראה לי שניסיון לעבוד על השבת שלנו היא לטעמי מטרה טובה במיוחד. זאת, כיוון שהשבת היא במובנים רבים יחידה נפרדת מימות השבוע. משום כך לא משנה באיזו עבודה אדם עובד בימות השבוע (וכמה היא מנותקת מעולם של קדושה), השבת היא הזדמנות פז בשבילו להקדיש עצמו באופן מלא לקדושה.

כמו כן, לשבת יתרון נוסף. השבת היא יחידה מובחנת שמצד אחד חוזרת על עצמה כל שבוע – אך לא נמשכת כל הזמן. כך, מחזוריותה של השבת מועילה לתפקודה כמנוף לכל ימי השבוע, ואילו צמצומה ליום אחד מסייע "להסתער" עליה ולהצליח במשימה. בספר נתיבות שלום מעיד הרבי מסלונים שהוא פגש יהודים פשוטים מאד, שבגלל שלקחו על עצמם את השבת ברצינות זכו להגיע למדרגות רוחניות גבוהות מאוד.

בשיעורים הבאים נסקור את "עבודת השבת" מההכנות לשבת ועד לסעודת מלווה מלכה. ננסה להעלות הרבה עצות מעשיות, כך שכל אחד יוכל לבחור לעצמו את המתאים לו, וכמובן להוסיף מעצמו. הדבר הראשון שנעסוק בו הוא "ההכנות לשבת".

השבת היא אי של קדושה. גם אם לצערנו אנחנו לא מצליחים להתפלל כראוי או ללמוד תורה כמו שהיינו רוצים, את השבת כולנו שומרים. במשך עשרים וארבע שעות (למעשה, עשרים וחמש שעות) אנחנו מתנתקים מהעבודה. במילים אחרות, אנחנו מוכנים להפסיד לא מעט כסף על איבוד יום עבודה. כל זאת, מסיבה אחת בלבד – כי הקב"ה אמר. שביעית מחיינו אנחנו בטלים ממלאכה, שובתים פשוטו כמשמעו - וכך בלי לשים לב אנחנו מתמסרים לקדוש ברוך הוא. ככל שנהיה מודעים למה שממילא אנחנו עושים, כך נזכה לקצור את היבול הרוחני העצום שטמון בפעולה שבין כה וכה אנחנו עושים.

הפעולה הראשונה שאנו יכולים לעשות על מנת להעלות את המודעות לכך היא ההכנה. ככל שנתכונן לשבת כך נגיע אליה יותר מוכנים - ככל שנצפה יש סיכוי שיתרחש מפגש משמעותי יותר. כמו כן, אם ההכנות לשבת במשך השבוע יהיו מורגשות יותר, משהו מקדושת השבת ישפיע על שאר ימות השבוע.

ההכנה הראשונה לשבת היא "שניים מקרא ואחד תרגום" (בשולחן ערוך או"ח סימן רפ"ה מפורטים הלכות שניים מקרא ואחד תרגום), שמומלץ לחלקה לפי ימות השבוע. ברובד הראשוני, על ידי הלימוד היומי הזה כבר הרווחנו לימוד תורה בזכות השבת. ברובד עמוק יותר, ככל שהקריאה היא תוך הקדשת תשומת לב לפרשה אנחנו זוכים שהפרשה מלווה את חיינו וכל שבוע מקבל טעם אחר לאור פרשת השבוע. (הרבי מלובביץ במקומות רבים עסק בהסברת העניין, וניתן לראות זאת ב"ליקוטי שיחות").

ר' אלעד גוטמן