!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב אלחנן סמט

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  וישע... לא שעה, מדוע? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 
2 פרשת בראשית  המשבר האקולוגי של דורנו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 
3 פרשת בראשית  "אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה" הרב אלחנן סמט   
4 פרשת נח  החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 
5 פרשת נח  פרשת המבול - בין שתי בריתות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 
6 פרשת נח  סיפור המבול – מבנהו המשוכלל ����� Word הרב אלחנן סמט   
7 פרשת לך-לך  האם חטאה אמנו בעינוי הגר? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 
8 פרשת לך-לך  ניסיון כפול ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 
9 פרשת לך לך  "מֵאַרְצְךָ" – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת" ����� Word הרב אלחנן סמט   
10 פרשת וירא  הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 
11 פרשת וירא  האם בראש פרשתנו מתחיל סיפור חדש? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 
12 פרשת וירא  בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו ����� Word הרב אלחנן סמט   
13 פרשת חיי-שרה  יפה שתיקתן של עבדי אבות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 
14 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
15 פרשת חיי-שרה  "אשת חיל מי ימצא" – דרך בחירתה של רבקה ����� Word הרב אלחנן סמט   
16 פרשת תולדות  ברכות יצחק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 
17 פרשת תולדות  ויתרוצצו הבנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר בתיחום הסיפור המופיע בתחילת פרשתנו. המסקנה היא שהסיפור עוסק בלידתם, ומכוח זה - גם בנערותם של יעקב ועשיו. בחלקו השני, המאמר עוסק בהשפעתו של הסיפור הזה על המשך השתלשלות העניינים, ובעיקר על גניבת הברכות. 
18 פרשת תולדות  סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו ����� Word הרב אלחנן סמט   
19 פרשת ויצא  שיבה מאוחרת ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 
20 פרשת ויצא  המפגש על הבאר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מַטרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 
21 פרשת ויצא  "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') ����� Word הרב אלחנן סמט   
22 פרשת וישלח  המפגש הכפול בין יעקב לעשו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 
23 פרשת וישלח  מותה של רחל בעת לדתה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 
24 פרשת וישלח  שמעון ולוי אחיי דינה ����� Word הרב אלחנן סמט   
25 פרשת וישב  פשרם של חלומות יוסף ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 
26 פרשת וישב  סיפור יהודה ותמר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 
27 פרשת וישב (א)  סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור? ����� Word הרב אלחנן סמט   
28 פרשת וישב (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (א) - חלומות שר המשקים ושר האופים (פרק מ') ����� Word הרב אלחנן סמט   
29 פרשת מקץ  מתי אמר ראובן "אל תחטאו בילד"? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'. 
30 פרשת מקץ  סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור של מכירת יוסף ושל האירועים שבאו בעקבותיו. כן עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית. 
31 פרשת מקץ (א)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) ����� Word הרב אלחנן סמט   
32 פרשת מקץ (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) הרב אלחנן סמט   
33 פרשת ויגש  נאום יהודה ואפשרות הרֵשומון בסיפור המקראי ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  רֵשומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 
34 פרשת ויגש  בשבעים נפש ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 
35 פרשת ויגש  מִצְרַיְמָה ����� Word הרב אלחנן סמט   
36 פרשת ויחי  פרידה מיעקב אבינו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל? 
37 פרשת ויחי  אפרים ומנשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל. 
38 פרשת ויחי  "מי אלה?" – המפגש בין יעקב לבין יוסף ובניו ����� Word הרב אלחנן סמט   

פרשה שמות

# ���������������
39 פרשת שמות  סיפור השעבוד וגזירת המתת הבנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בתחילת ספר שמות, בפרשת שעבודו של עם ישראל, תוך כדי חלוקת הסיפור לשניים והקבלה בין שתי סוגי הגזירות. 
40 פרשת שמות  לידתו הכפולה של משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, בבחינת רמז למצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה? 
41 פרשת שמות  זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ- סיפור נעוריו של משה (ב', יא-כב) כהמשך לסיפור לידתו וכהכנה לשליחותו בעתיד ����� Word הרב אלחנן סמט   
42 פרשת וארא  נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית. 
43 פרשת וארא  ההבטחה שקוימה וזו שלא קוימה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים. 
44 פרשת וארא  המכה השביעית – מכת ברד (ט', יג-לה) ����� Word הרב אלחנן סמט   
45 פרשת בא  ההונאה במשא ומתן עם פרעה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן. 
46 פרשת בא  שאילת הכלים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כיצד יכלו בני ישראל "לשאול" כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני. 
47 פרשת בא  סיפור מכת בכורות ופרשת "החדש הזה לכם" הכלולה בו (י"א, א - י"ב, לו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
48 פרשת בשלח  סיפור בקיעת הים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו. 
49 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף. 
50 פרשת בשלח  עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ (משלי ג', יח) האירועים במרה (ט"ו, כג-כו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
51 פרשת יתרו  בואו של יתרו אל משה ואל ישראל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית. 
52 פרשת יתרו  הדיבר העשירי - לא תחמוד וטעמו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו. 
53 פרשת יתרו  מקומה של המשפחה בשליחותו של משה במצרים ����� Word הרב אלחנן סמט   
54 פרשת משפטים  דיני נזיקין - מגילת זכויות האדם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה? מתברר, שהתורה ביקשה להעביר מסר על חשיבות זכויות האדם, ולכן סידרה בהתחלה את הפגיעות השונות האפשריות בו, ורק אחריהן את הפגיעות בבהמות וברכוש. 
55 פרשת משפטים  עבדות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו. 
56 פרשת משפטים  "אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה, כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל" (כ"א, לב) - מעמדו של עבד כנעני לאור די ����� Word הרב אלחנן סמט   
57 פרשת תרומה  הארון ובדיו וכפורת הכרובים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת. 
58 פרשת תרומה  מזבח העולה ומעמדו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק. 
59 פרשת תרומה  מבוא לפרשות המשכן (א) – משכן ההיוועדות בספר שמות ����� Word הרב אלחנן סמט   
60 פרשת תצוה  מזבח הקטורת- מקומו במשכן ומיקומו בפרשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצוַת הקטרת הקטורת. 
61 פרשת תצוה  פרשת עולת התמיד ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"? 
62 פרשת תצוה  מבוא לפרשות המשכן (ב) – תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה ����� Word הרב אלחנן סמט   
63 פרשת כי-תשא  תפילתו הכפולה של אליהו כמפתח למשמעות האירוע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה. 
64 פרשת כי-תשא  השבת והמשכן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן? 
65 פרשת כי-תשא  מחצית השקל – מצוה לשעתה או מצוה לדורות ����� Word הרב אלחנן סמט   
66 פרשת ויקהל  המבוא לתיאור עשיית המשכן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו. 
67 פרשיות ויקהל-פקודי  תפקידם הכפול של הכוהנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע לא מבצע משה את מה שצווה ביחס למשיחת הכלים והכוהנים, כפי שביצע את הציוויים אודות הקמת המשכן, והמתין עד לחומש ויקרא? נראה, שלמשכן יש תפקיד כפול: התוועדות ה' עם משה והקרבת קרבנותיהם של ישראל. במקביל, קיים גם תפקיד כפול לכוהנים. 
68 פרשיות ויקהל-פקודי  מלאכות שבת ומלאכות המשכן הרב אלחנן סמט   
69 פרשת פקודי  מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות ויקהל ופקודי, מבחינה ספרותית, הן פרשה אחת או שתי פרשיות? מדוע ה'דין וחשבון' שמשה מוסר מופיע בין תיאור עשיית הכלים לבין תיאור עשיית הבגדים, ולא אחר כך? עיון בפרשת פקודי מראה שהיא אכן נבדלת מפרשת ויקהל, וכך ניתן להסביר גם את מיקומה של פרשת עשיית הבגדים. 

פרשה ויקרא

# ���������������
70 פרשת ויקרא  החטאת והאשם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בעבירות שעליהם חייבים להביא חטאת או אשם, במשותף ובמייחד כל קבוצת עבירות. 
71 פרשת ויקרא  בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה ����� Word הרב אלחנן סמט   
72 פרשת צו  מנחת חינוך ומנחת חביתין ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא. 
73 פרשת שמיני  דיני בעלי החיים: הטמא והטהור ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק. 
74 פרשת שמיני  בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש? 
75 פרשת שמיני  "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?! המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני ����� Word הרב אלחנן סמט   
76 פרשת תזריע  טומאת יולדת ומילה לשמונה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 
77 פרשיות תזריע-מצורע  טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 
78 פרשיות תזריע-מצורע  דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא ­– סדר הפרשיות והמבנה הפנימי של כל אחת ����� Word הרב אלחנן סמט   
79 פרשת אחרי מות  טעמם של איסורי העריות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה. 
80 פרשיות אחרי מות-קדושים  ואשה אל אחותה לא תקח ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות. 
81 פרשיות אחרי מות-קדושים  "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם ����� Word הרב אלחנן סמט   
82 פרשת קדושים  ולפני עור לא תתן מכשל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 
83 פרשת אמור  ממחרת השבת ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 
84 פרשת אמור  פרשת המועדות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 
85 פרשת אמור  "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא" – האיסור וטעמו, כחלק מן הציוויים על הכהנים בפרשתנו (פרקים כ"א-כ"ב) ����� Word הרב אלחנן סמט   
86 פרשת בהר  עבד עברי - אחד או שניים? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 
87 פרשיות בהר-בחוקותי  סיום מרומם לספר ויקרא ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות בהו ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל? 
88 פרשיות בהר-בחוקותי  ארבע מצוות הספירה שבתורה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 
89 פרשיות בהר-בחוקותי  הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו ����� Word הרב אלחנן סמט   

פרשה במדבר

# ���������������
90 פרשת במדבר  המפקדים במדבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד? 
91 פרשת במדבר  שיטת עיגול המספרים במפקדי בנ"י ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל? 
92 פרשת במדבר  "מה צורך היה במניין הזה?" ����� Word הרב אלחנן סמט   
93 פרשת נשא  מפקדי הלוויים ומספר הבכורות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו. 
94 פרשת נשא  פרשת סוטה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 
95 פרשת נשא  "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו', כז) ברכת כהנים במקדש ובגבולין ����� Word הרב אלחנן סמט   
96 פרשת בהעלותך  מנהיגות במשבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד. 
97 פרשת בהעלותך  משה, אהרן ומרים והאישה הכושית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 
98 פרשת בהעלותך  פרשת החצוצרות (י, א-י) ����� Word הרב אלחנן סמט   
99 פרשת שלח לך  חטא התרים את הארץ ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"? 
100 פרשת שלח לך  המעפילים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים. 
101 פרשת שלח לך  הפרשה והפטרתה – בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו (יהושע ב') ����� Word הרב אלחנן סמט   
102 פרשת קורח  מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים. 
103 פרשת קורח  דתן ואבירם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו. 
104 פרשת קורח  "מֵקִים דְּבַר עַבְדּוֹ, וַעֲצַת מַלְאָכָיו יַשְׁלִים" (ישעיהו מ"ד, כו)-משה מול המערערים על שליחותו ����� Word הרב אלחנן סמט   
105 פרשת חוקת  פרשת דרכים בספר במדבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן. 
106 פרשת חוקת  מי מריבה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ? 
107 פרשת חוקת  פרשת פרה ����� Word הרב אלחנן סמט   
108 פרשת בלק  פרשת האתון ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים. 
109 פרשת בלק  סיפור החטא בבעל פעור כחתימת פרשת בלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה. 
110 פרשת בלק  פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה ����� Word הרב אלחנן סמט   
111 פרשת פינחס  האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים. 
112 פרשת פינחס  הציווי אל משה לעלות אל הר העברים וסמיכת יהושוע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע. 
113 פרשת פינחס  פרשת התמידין והמוספין (כ"ח-כט) כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר ����� Word הרב אלחנן סמט   
114 פרשיות מטות-מסעי  דברי משה לבני גד ולבני ראובן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה? 
115 פרשיות מטות-מסעי  היחיד והשבט בנחלות הארץ ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו? 
116 פרשיות מטות-מסעי  ערי 'מקלט' (ל"ה, ט-לד) – משמעות השם ����� Word הרב אלחנן סמט   

פרשה דברים

# ���������������
117 פרשת דברים  חטא המרגלים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 
118 פרשת דברים  הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' ����� Word הרב אלחנן סמט   
119 פרשת ואתחנן  השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים? 
120 פרשת ואתחנן  זיכרון ההתגלות בהר חורב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה? 
121 פרשת ואתחנן  "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (ז', ד) המקור לייחוס בן הישראלי והנכרית אחר אמו ����� Word הרב אלחנן סמט   
122 פרשת עקב  שבחה הכפול של הארץ בפרשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים. 
123 פרשת עקב  מעשי ה' ובריתו עם ישראל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי". 
124 פרשת עקב  איסור הגאווה מן התורה- מניין? ����� Word הרב אלחנן סמט   
125 פרשת ראה  שמיטת כספים ושמיטת קרקעות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 
126 פרשת ראה  מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה. 
127 פרשת ראה  אכילת מצה בשבעת ימי חג המצות ����� Word הרב אלחנן סמט   
128 פרשת שופטים  מצוות מינוי מלך ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצוַת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 
129 פרשת שופטים  כי לא נחש ביעקב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב"ם לבין הראב"ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'. 
130 פרשת כי תצא  עמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה. 
131 פרשת כי תצא  "וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה" (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו? ����� Word הרב אלחנן סמט   
132 פרשת כי תבוא  ביכורים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצד אחד, נראה שמצוַת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצוַת הביכורים? 
133 פרשת כי תבוא  הברית משני צדי הירדן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך. 
134 פרשת כי תבוא  וידוי מעשרות (כ"ו, יב-טו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
135 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת התשובה והגאולה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 
136 פרשיות ניצבים-וילך  הקהֵל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע הזכירה התורה את מצוַת הקהֵל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצוַת הקהֵל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצוַת הקהֵל. 
137 פרשיות ניצבים-וילך  "וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים!" (ל', טו-כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
138 פרשת האזינו  לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות. 
139 פרשת האזינו  מבוא לשירת האזינו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא. 
140 פרשת וזאת הברכה  בין שירת האזינו לברכת משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות. 
141 פרשת וזאת הברכה  סיפור מיתתו של משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מיתתו של משה נחלק לשניים: חלק אחד בסוף האזינו, וחלק שני בסוף פרשתנו, מדוע? המאמר עוסק בשאלה זו ובניתוח של סיפור מיתתו של משה על אופיו, סגנונו ומשמעויותיו. בחתימתו, עוסק המאמר בשאלה המפורסמת: מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה? 
142 פרשת וזאת הברכה  מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? ����� Word הרב אלחנן סמט   

פרשה מועדים

# ���������������
143 פרשת פרה  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה? 
144 שבת הגדול  הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר מתחקה אחר המנהג של שבת הגדול, ובעיקר על קריאת ההפטרה המיוחדת בשבת זו. בהמשך, מתמקד המאמר בסוף ההפטרה, העוסק בבואו של אליהו הנביא. השאלה הנידונה היא פשר הסתלקותו של אליהו. 
145 ראש השנה  "כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱ-לֹהִים" – 'מזמור התקיעות' מ"ז ����� Word הרב אלחנן סמט   
146 יום הכיפורים  "מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ" – תהילים ק"ל ����� Word הרב אלחנן סמט   
147 פורים  המבוכה המוסרית לנוכח מצוַת מחיית עמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצוַת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו.