!!
 
EAB- blank
 

עבודת ה'

שיעור ארבעים ושבע - על שחיקה והתחדשות (4)

כפי שראינו בפעם הקודמת, שאלת השחיקה אמנם קשורה לתנאים אובייקטיבים, אך היא תלויה בעיקר בתפיסה הסובייקטיבית שלנו. אולם, למרות שהמסקנה הזו לא כל כך מפתיעה, קשה להפנים אותה. לרוב, כאשר אנו חושבים על התחדשות, אנו מציירים לעצמנו שינויים חיצוניים. התחדשות בעבודה מצטיירת כשינוי מקום עבודה, קבלת קידום, או קידום פרויקטים חדשים. התחדשות בזוגיות מצטיירת כחופשה זוגית, התחדשות בלמוד תורה מתקשרת עם חברותא חדשה, מסכת חדשה וכדומה.

למרות שברור שכל הדברים שמנינו יכולים להביא להתחדשות, המכנה המשותף לכולם הוא שמדובר בשינוי חיצוני. לאחר חופשה זוגית תמיד חוזרים הביתה, ובמידה שלא טיפלנו בקשיים שיש בינינו הם עוד יצוצו בהמשך. יתר על כן, יוצרי שיטת "אימגו" לטיפול זוגי, טוענים כי אדם שמתגרש, כמעט תמיד שב ומתחתן עם בן זוג בעל אותו מודל אישיותי, כך שאותם בעיות, במידה ולא יטופלו, ישובו ויצוצו בקשר השני.

לכן, צריך להפנים ששינוי חיצוני יכול במקרה הטוב לשמש כמצת (סטרטר בלע"ז) לשינוי, אבל אסור לטעות והסתפק בזה. עיקר השינוי אמור להיות פנימי, ועל מנת לצור שינוי פנימי, יש לפנות אל המשאבים הפנימיים.

הגישה אל המקומות העמוקים הללו אינה פשוטה, כפי שנדגים במשל הבא, המשווה בין עולמו הפנימי של אדם לקרחון. אחד הדברים המפתיעים בקרחון הוא, שרוב רובו נמצא מתחת לפני המים כך שכל מה שאנו רואים לנגד עיננו הוא רק "קצה קרחון", אך הרוב מוסתר. בדומה לקרחון, אנשים שסביבנו נפגשים רק עם "קצה הקרחון" של אישיותנו. יתר על כן, גם אנחנו בעצמינו לרוב נפגשים בעיקר עם הצד החיצוני של אישיותנו. מכיוון שעולמו הפנימי של אדם הוא עמוק מאוד, ישנם באדם רבדים שבלא מאמץ מודע הוא לא ייחשף אליהם.

כאשר אדם חווה משבר של שחיקה, הדבר מהווה סימפטום לכך שמשאביו הפנימיים התרוקנו, ואין לו מקור אמיתי שיגבה וידחוף אותו ביום יום. כאמור, שינוי חיצוני לא יועיל לטווח ארוך כיוון שהבעיה אינה ברובד החיצוני, אלא במקור עצמו. מילוי המקור, מילוי המשאבים הפנימיים, דורש עבודה פנימית, עשיית "ניתוח" עצמי שיוביל אותנו פנימה את תוך המחוזות הללו.

ר' אלעד גוטמן