!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

מהר''ל נתיבות עולם

תורה היא סדר העולם

במשנת המהר"ל חוזר הביטוי 'סדר העולם' פעמים רבות. סדר העולם זהו המצב הבסיסי והקדום שממנו הכל יונק ואליו הכל שואף. ישנה תשתית אידיאלית שעומדת ביסוד כל הבריאה ואע"פ שאין זה נראה שהמציאות מתנהלת על פיה טוען המהר"ל כי רק לה מעמד אמיתי קיים ואיתן וכל חריגה ממנה היא בבחינת 'תאונה' דבר חולף, שקרי, שאין לו קיום נצחי.

המהר"ל קובע כי התורה היא סדר העולם. הוא מבסס את דבריו על המדרש הידוע בבר"ר פ"א אשר לפיו הקב"ה הסתכל באוריתא וברא עלמא. מה פשר המדרש הזה? ומה הוא בא לבטא הלוא התורה ברובה רצופה ציווים שונים וכד' וכיצד הם מהוים את קוי המתאר של בריאת יצורים ועצמים הקיימים בעולמינו?

על כך משיב המהר"ל כי לכך שהתורה היא סדר המציאות ישנן שתי משמעויות חשובות עבורינו:

א. יש להסיק מתיאור זה כי כל הבריאה מיוסדת על מקור אחד בלבד שהוא החוכמה האלוקית כפי שהיא באה לידי ביטוי בתורה כפי שכתוב בגמרא בשבת (קה, א) שהקב"ה כביכול כתב את עצמו בתורה ונתנה לנו. מבט זה מורה שאין לראות את כל התופעות והיצורים בעולם כדברים מפורדים שאין בינהם כל חיבור וקשר ושכל גורם מושך לכיוונו הוא. ישנו קו מכונן בין כולם שכן כולם יונקים ממקור השראה אחד שהוא סדר העולם ואע"פ שאין הדברים ניכרים זוהי חריגה בלבד אך לא עצם המציאות. וכלשונו של המהר"ל:

ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר, כמו שהיא התורה היא סדר אחד כי התורה אחת היא.

לתפיסה זו ישנה השלכה מאוד גדולה על מעשינו ועל מידת האחריות שעלינו ליטול על עצמינו בכל פעולה בעולם. אין אנו פועלים במסגרת התחום שלנו בלבד אם לטובה ואם לרעה. עלינו לדעת כי בכל פעולה שנפעל אם נתקן נתקן את כל העולם כולו ואם נקלקל נקלקל את כל העולם כולו. כך מסביר המהר"ל את המשנה באבות (ה, א):

בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראות ומה תלמוד לומר לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולפרוע מן הרשעים שמחריבין את העולם שנברא בעשרה מאמרות... וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר דבר זה הוא ביטול הסדר להכל, וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד הוא קיום אל הכל.

ב. כיון שהתורה הינה הסדר הראוי על פיו אמור להיות מסודר העולם היא החכמה היחידה היכולה להורות לאדם כיצד לנהוג בעולם הזה על מנת להגיע לתכליתו בעולם הבא. לא לחינם התורה נקראת כך- מלשון הוראה שמורה לאדם מה לעשות וכיצד לנהוג בעולם הזה ואיננה רק חכמה בלבד המנותקת מעולם המעשה.

ר' משה כהן