mysql_error
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

עיוני תפילה

ברוך שאמר - מקור ומבנה

בָּרוּךְ שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעולָם בָּרוּךְ הוּא בָּרוּךְ עושה בְרֵאשִׁית בָּרוּךְ אומֵר וְעושה בָּרוּךְ גּוזֵר וּמְקַיֵּם בָּרוּךְ מְרַחֵם עַל הָאָרֶץ בָּרוּךְ מְרַחֵם עַל הַבְּרִיּות בָּרוּךְ מְשַׁלֵּם שכָר טוב לִירֵאָיו בָּרוּךְ חַי לָעַד וְקַיָּם לָנֶצַח בָּרוּךְ פּודֶה וּמַצִּיל בָּרוּךְ שְׁמו

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם הָאֵל הָאָב הָרַחֲמָן הַמְהֻלָּל בְּפִי עַמּו מְשֻׁבָּח וּמְפאָר בִּלְשׁון חֲסִידָיו וַעֲבָדָיו וּבְשִׁירֵי דָוִד עַבְדֶּךָ נְהַלֶּלְךָ ה' אֱלהֵינוּ בִּשְׁבָחות וּבִזְמִירות נְגַדֶּלְךָ וּנְשַׁבֵּחֲךָ וּנְפָאֶרְךָ וְנַזְכִּיר שִׁמְךָ וְנַמְלִיכְךָ מַלְכֵּנוּ אֱלהֵינוּ יָחִיד חֵי הָעולָמִים מֶלֶךְ מְשֻׁבָּח וּמְפאָר עֲדֵי עַד שְׁמו הַגָּדול בָּרוּךְ אַתָּה ה' מֶלֶךְ מְהֻלָּל בַּתִּשְׁבָּחות

אופייה של ברוך שאמר

ברכת ברוך שאמר- הברכה הפותחת את פסוד"ז איננה מופיעה בחז"ל.

נקודה זו הביאה רבים להדגיש את הקשר שבין ברוך שאמר לישתבח; בדרך זו, נתלו באזכרתו של הירושלמי את ברכת ישתבח כדי לבסס אף את ברוך שאמר, והסבירו שמדובר בברכה אחת ארוכה- הפותחת ומסיימת בברוך.

עצם שאלת הזיקה שבין שתי הברכות היא שאלה חשובה, וההצעה הרואה בהם מערכת אחת המקיפה את כלל פסוקי דזמרא סבירה, אפשרית ומבוססת על האיסור להפסיק בדבור בין ברו"ש וישתבח. כמו כן, תוכנן של שתי הברכות ועיסוקן ברצון להלל ולפאר את מלכו של עולם, כמו גם סיומן בנכונות ובשאיפה להלל לשמו- מתיישב היטב כאשר מדברים על ברכה ארוכה ומתמשכת.

עם זאת, אין זה הכרחי למצוא את המקור לברוך שאמר בישתבח (שכן העדר הפתיחה בברוך בישתבח אינה בהכרח מוכיחה זאת, וישנן דרכים אחרות להתמודד עם כך, אך אכמ"ל), ודי בתיאורים הרבים מתקופת הגאונים- המלמדים על מקומה היציב של ברו"ש, והמטבעות הרבים מדברי חז"ל המגלים על היותה ברכה קדומה ונפוצה- חרף אי הזכרתה במקורות.

מבנה ברו"ש

באופן פשוט נראה, שברכת ברו"ש מתחילה במילים 'ברוך אתה ה'' שבאמצע הפיסקה, כאשר החלק הקודם לברכה- יוגדר כפתיח של שבח שאינו חלק אינטגרלי מהברכה המקורית. הד לחלוקה זו, נוכל למצוא בסדורו של ר' סעדיה גאון- המצמצם את ברו"ש בימות החול- רק לחלק הפותח ב"ברוך אתה", ואיננו מזכיר את החצי הראשון שאנו אומרים. יישום חשוב לחלוקה זו, הינה מחלוקת האחרונים האם מותר לדבר בחצי הראשון של ברוך שאמר, ולאור הצעתנו- נראה שבשעת הצורך ניתן יהיה לדבר, ואין בכך משום הפסק.

הרב משה ליכטנשטיין