!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

אגדה

חדשנות ויצר הרע

"אמר רבי יצחק: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר: 'רק רע כל היום'. אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר: 'צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו'. ואלמלא הקב"ה שעוזר לו - אינו יכול לו, שנאמר: 'ה' לא יעזבנו בידו'". (סוכה נב ע"א-ע"ב)

בכל יום, היצר הרע מתגבר ומתחדש. מהו הייחוד בהתחדשות, שיצר הרע בוחר בו כאסטרטגיה להבאת האדם לחטא?

המהר"ל מסביר שנטיותיו של האדם משתנות, בדיוק כמו שהאדם עצמו משתנה. אישיותו של האדם משתנה במהלך השנים, ובאותו אופן - גם הפיתויים שהוא חשוף אליהם משתנים עם הזמן. אם כך, נראה כי ריש לקיש מזהיר אותנו מפני הפיתויים המתחדשים בשלבי חייו השונים של האדם, ומורה לנו להתמודד עמם.

ה"שם משמואל" מתייחס גם הוא לגמרא זו. הוא טוען שיש בעולם הזה כוח של התחדשות וחידוש, ואם לא נשתמש בו לאפיקים דתיים חיוביים, הוא יבוא לידי ביטוי בהקשרים שליליים. חידוש ורעננות הם פנים בסיסיים בדמותו של האדם, ואין לדחות אותם או להתעלם מהם. בלי להמעיט בערכה של המסורת והמבניות של היהדות, עלינו לעמוד בפני האתגר להעניק לדור הצעיר רעננות מפתה. הרעננות עשויה לבוא לידי ביטוי בגילוי פנים חדשות בתורה, בהוספת תפילות אישיות בתוך מבנה התפילה הקיים או בדרכים דומות לאלו. היכולת להתגבר על התחדשותו של היצר הרע תלויה הרבה בחיזוק תחושת החיות והרעננות בתוך גבולותיה של המסורת היהודית.

הרב יצחק בלוי [תרגום: ר' יוסי גרשינסקי]