!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

יומא דף לו – כיצד מתודה

במשנה שבסוגייתנו מופיע הנוסח של וידוי הכהן הגדול. בברייתא על אתר מובאת מחלוקת בין חכמים לרבי מאיר בנוגע לסדר הוידוי:

תנו רבנן: כיצד מתודה? עויתי פשעתי וחטאתי... דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: עונות - אלו הזדונות... פשעים - אלו המרדים... לכל חטאתם - אלו השגגות... ומאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על השגגות? אלא כך היה מתודה: חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך אני וביתי וכו'.

רבי שמואל איידלס כתב שגם לדעת רבי מאיר העוונות הם הזדונות, הפשעים הם המרדים, והחטאים אלו השגגות (בדומה לדעת חכמים); סברתו של רבי מאיר היא שיש להקדים את מה ששכיח יותר. על העוונות (הנפוצים ביותר) יש לבקש בתחילה, לאחר מכן על המרדים שהם פחות שכיחים ולבסוף על החטאים שאינם שכיחים וידועים כל כך.

מסברה ניתן לומר שיותר נכון יהיה לבקש בתחילה על הזדונות ורק לבסוף על השגגות משום שלא נכון וראוי להתחיל בבקשה מחילה על החטאים הקלים כשיש לאותו אדם עבירות חמורות - קודם יבקש אדם על הזדונות שבידו, שלא יהיה לפניו יתברך כרשע גמור ורק אחר כך יבקש להתנקות גם מהשגגות. כעין דברים אלה כתב רבי אריה אלתר, לדעתו יש חוצפה בבקשה על עבירות קלות בתחילה, שנראה הדבר כאילו אותו אדם מנסה לומר שיש בידו רק עבירות קלות אלו בלבד.

הרב ירון בן צבי