!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

שבת דף קמט – גורל ביום טוב

במשנה שבסוגייתנו נאמר שהכוהנים בבית המקדש מטילים גורלות על הקדשים ביום טוב:

"ומטילין חלשין על הקדשים ביום טוב, אבל לא על המנות".

מפשט דברי המשנה משמע שדווקא ביום טוב מותר להטיל גורלות, אבל בשבת אסור. ומכך אנו צריכים ללמוד שאין להטיל גורלות בשבת אפילו לא לדבר מצווה. כעין הסבר זה כותב רבי אברהם גומבינר (מגן אברהם סימן שכב סימן קטן ט).

את הסבר זה ניתן לדחות בכך שלא נכתב 'חלוקת לחם הפנים', משום שכל כהן קיבל מעט מאוד ולכן לא היו מטילים על כך גורלות.

ההלכה היא שאסור להטיל גורלות בשבת אפילו לא לדבר מצווה כמו סעודת מצווה. בשונה ממה שהצענו לעיל, שביום טוב מותר להטיל גורלות, יתכן לומר שאף ביום טוב אסור להטיל גורלות לכל מצווה. ההיתר להטיל גורלות ביו"ט הוא רק בקדשים, שהעיסוק בהם הוא בגדר מצוות עשה גמורה.

על פי ההסבר של הרמב"ם (הלכות יום טוב פרק ד) בסיבת ההיתר להטיל גורלות ביום טוב, ניתן לומר כי המגן אברהם לא סבר כפי ששכתבנו:

"ואין מטילין חלשים על המנות, אבל מטילין חלשים על בשר הקדשים ביום טוב כדי לחבב את המצוה".

יתכן להסביר שהמגן אברהם התכוון רק לגורל שהוא עצמו החפצא של המצווה, כי אז הגורל מראה את החביבות שיש למצווה זו. מנגד, אין הדברים אמורים במקרה שהמצווה היא על האדם, כמו סעודת שבת ויום טוב – שאז אין מצווה בגוף האוכל אלא רק האדם מצווה לאכול.

הרב ירון בן צבי