!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

חולין דף קלא – נטילת מתנות כהונה על ידי לויים

בסוגייתנו מובאת דעתו של רב לשאלה האם לוי ששחט בהמה חייב לתת לכהן את המתנות או לא. מקור הספק בהבנת הפסוק (דברים יח, ג):

וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת זֹבְחֵי הַזֶּבַח אִם שׁוֹר אִם שֶׂה וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה

האם הלויים נקראים חלק מהעם ולכן הם חייבים במתנות כהונה, או שאינם חלק מהעם ולכן פטורים ממתנות כהונה. רב הסתפק בשאלה זו, ומחמת הספק פטר את הלויים מנתינת מתנות. יש דיונים רבים בסוגיה זו, אחת ממחלוקות הראשונים היא עד כמה רחוק מגיע הספק של רב – האם לוי יכול לקחת מתנות כהונה מידי ישראל במקום הכהן?

מדברי רש"י (ד"ה ורב) משמע שהלויים אינם בתורת מתנות כהונה. 'יתרונם' היחיד הוא הפטור מנתינת מתנות כהונה הנובע מחמת הספק. הבעל הלכות גדולות (בהלכות בכורות) כתב שאם ניתנו המתנות ללוי לא מוציאים אותם ממנו. לפי דבריו עולה שחלק מהספק בסוגייתנו הוא האם הלויים רשאים ליטול מתנות כהונה. באופן דומה ניתן להבין מדברי רש"י (שבת נו עמוד א, ד"ה מתנות) המסביר שבני שמואל שהיו לויים ולקחו מתנות כהונה.

להבנות אלה יש נפקא מינה לעניין המקרה המובא בסוגייתנו:

ההוא ליואה דהוה חטף מתנתא, אתו אמרו ליה לרב, אמר להו לא מסתייה דלא שקלינן מיניה אלא מיחטף נמי חטיף?

לדעת רש"י, הסובר שאין הלויים בכלל מתנות כהונה, ניתן להוציא מידי הלוי את מתנות הכהונה שחטף ולהעבירם לכהן. אולם, לדעת הבעל הלכות גדולות, הסובר שחלק מהספק הוא האם הלויים רשאים ליטול מתנות כהונה, לא ניתן להוציא את המתנות מידי הלוי.

הרב ירון בן צבי