!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

חולין דף פג – מצוות כיסוי הדם

בתורה (ויקרא פרק יז פסוק יג) צווינו לכסות את דמם של חיות ועופות טהורים לאחר שחיטתם:

"וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר"

חיוב זה לא חל על שחיטת בהמות אלא רק על חיות ועופות. למצווה זו נתנו חז"ל טעמים שונים:

הרשב"ם כתב שמטרת כיסוי הדם היא לקלקל אתו, לגרום שלא יהיה ראוי לאכילה, לפי הסבר זה המטרה היא מניעת איסור אכילת דם. ספר החינוך כתב שיש לכסות את הדם ולהסתירו לפני אכילת הבשר מכיוון שיש אכזריות מסוימת באכילת הבשר בעוד הנפש שפוכה על האדמה (שהדם הוא הנפש).

מהסבר הרשב"ם משמע שהסיבה לכיסוי הדם היא מעשית – עניינה שהדם יהיה מכוסה, בעוד שמהחינוך משמע שמדובר בסיבה חינוכית.

מדברי המשנה בחולין (פרק ו משנה ד) ניתן להבין כשתי ההסברים:

"כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות."

כלומר, אם כיסה השוחט את הדם והוא נתגלה (על ידי הרוח) אין חיוב לכסות אותו בשנית הואיל וכבר קוימה המצווה. הסבר הרשב"ם מתאים לדברי המשנה, לאחר שהדם כוסה הרי שהוא כבר לא ניתן יותר לאכילה ולכן די שהדם יהיה מכוסה אפילו זמן מועט. אולם לפי ההסבר של החינוך נראה שעל הכיסוי להישאר ולכסות את הדם שלא יתגלה.

בגמרא (פז, א), מגביל רבי יוחנן את הדין בכך שאם הדם לא התגלה לאחר שהרוח כיסתה אותו, השוחט פטור ממצוות כיסוי הדם. אבל אם הדם התגלה יהיה חייב השוחט לכסותו. לפי חלק זה של המשנה יוצא שמטרת המצווה היא שהדם יהיה מכוסה – החינוך רואה בכיסוי הדם פעולה חינוכית ולכן אם עדיין יש אפשרות לכסות את הדם הרי שהחובה נשארה. אולם לפי ההסבר של הרשב"ם, שלדעתו מדובר בהשגת תוצאה של דם מכוסה שאינו ראוי יותר לאכילה, לכאורה לא היה צריך לחזור ולכסות את הדם שכן הוא כבר לא ראוי לאכילה.

הרב ירון בן צבי