חתום על מנוי קבוע! יום יום - דבר תורה יומי ארכיון השיעורים The English Virtual Beit Midrash כתוב לנו דף קשר - עלון ישיבת הר עציון ספריית השיעורים המוקלטים של ישיבת הר עציון אתר ישיבת הר עציון אתר מכללת הרצוג להכשרת מורים


יום יום - דבר תורה יומי, תשס"דנושאים באורח-חיים - ר' שמואל שמעוני (יום ראשון)

עיון בתפילה - ר' אוהד זימרן (יום שני)

ההלכה בפרשת השבוע - ר' יצחק בן-דוד (יום שלישי)

נושאים בחושן-משפט ובאבן-העזר - ר' שמואל שמעוני (יום רביעי)

ה"בעל שם-טוב" על הפרשה - ר' דניאל סרי-לוי (יום חמישי)

מדרש על פרשת השבוע - ר' עודד מיטלמן (יום ששי)