שימוש בטלפון שדה בצבא בשיחות ספק מבצעיות בשבת (הצעה מעשית) *

למרות שההלכה היא שפקוח נפש דוחה שבת, הרי שלהרבה דעות שבת היא רק דחויה בפני קפו"ח ולא הותרה. ולכן יש להשתדל לבצע את ההצלה עם מינימום חילול שבת במקרה והדבר לא פוגע ומפריע להצלה.

בצבא נתקלים לעיתים (במיוחד בזמן שירות,במוצבים וכדומה) בבעיה של קבלת שיחות ספק מבצעיות בשבת. כדי לדבר בטלפון שבת יש ללחוץ על המעד (דהיינו מחג מסוים שיש ללחוץ עליו כל זמן שמדברים). בלחיצה זו יש משום מלאכת בונה לדעת החזו"א, שהרי ע"י הלחיצה סוגרים מעגל חשמלי. למעשה ניתך להתגבר על כך ללא שום קושי. במקום לדבר בפומית הדיבור וללחוץ על המעד, יש לדבר דרך האפרכסת (המקום שממנו שומעים) ואז אין צורך ללחוץ על המעד, כך שהן השמיעה והן הדיבור נעשים דרך האפרכסת, קצת קשה אך עדיף מאשר לעבור על מלאכת בונה. (פתרון זה נבדק ונוסה בהצלחה בשטח).

הפתרון להשאיר את המעד לחוץ מערב שבת ע"י קשירתו אינו יעיל משום שזה גורם לכך שהסוללות יגמרו מהר, ויתכן שיצטרכו להחליפם במשך השבת.

לתגובתו של הרב ישראל רוזן - עלון שבות 87* הובא ע"י דב הכהן בשם רב הבקעה - הרב דני פרימן.