חנוכה / בני גל הי"ד[1]

"...בשעה טובה ומוצלחת סיימתי לפני כדקה את פרשת השבוע – שניים מקרא, אחד תרגום ואחד רש"י..."

הערב אי"ה, נדליק נר ראשון של חנוכה. אני מקווה שיהיה מוצלח ממש קשה לזכור באוירה כל כך לא חגיגית זו, שהחג מתקרב. וזה חבל מאד, כי דוקא את חנוכה חוגגים לזכר "גבורים ביד חלשים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך" – נצחון ישראלי. וצריך להתאמץ שצבא ישראל יזכה להגיע לדרכת צבא המכבים, שחרטו על דגלם: מי כמוך באלים י', שנזכה גם אנו ללחום את מלחמת האור בחושך (שהיא האמיתית, ולא זו המתנהלת ברובים וכדורים, שהיא רק חיצונית), ולחנוך את הבית השלישי.[1] במכתב מכ"ד כסלו תשל"ג: צה"ל, אימון לאחר הטירונות.