שתי פגישות / אלי פורת (פורגס)

האחת – בין שניים שכליהם נאים, רחבים. עיניהם מבורכות בגביעים העמוסים משקה שקוף, העומדים על שולחנם, מתניהם בחגורות כשלוחים לקרב, גוום ישר, אומר עוז, תלתליהם שופעים אומרים מלכות. בגדיהם הצבעוניים שלגופם – שמחה לעין. נקיים מרבב, ארוגים ממשי ומסטין כיאה וכנאה לבני נסיכים. אפילו להביט בהם מנגד שרוי לך רק בהרמת שרביט, קרי: קריצת-עין או תנועת יד אבירית. השנייה – בין שניים נטולי הדר. בעלי גוון אחיד, פניהם ספק ידעו שמש-מרפא במנות גדושות, שערם וזקנם ספק נראה כצומח מהם, ספק כמודבק על פניה של בובת חרסינה לבנה. גבם שחוח לא כאומר "הנה אני" אלא "בטל אני מפני הכול". עבדים בני עבדים. אפילו בבית מדרשם – תורתם, הינם מבוישים וחלקים כקרואים לשלטון.

האחת, מתקיימת בפונדק שגזוזטרתו פתוחה לים מימין ולגוני ירוק וחום משמאל, השנייה בשולי סוגיה בדיני ממונות, סגורה ומסוגרת בקירות מטויחים, שגם אם נתונים בם חלונות, הרי המסתכל דרכם אינו יכול להזין זולתי בשמים.

האחת, מפוארת, מלכותית, צבעונית, ואין לה על מה, ואין לה במה, השנייה יש לה במה למלוך, להתפאר, יש לה על מה, ואינה.

האחת –

"... ואתה מושך אותי הנה ואינני מבין מדוע?"

"שמע עודד! נמאס לי מהסביבה ההיא. הימים נעשים דומים זה לזה וללא כל תנופה. העבודה – משעממת וקשה. אולי פה נמצא משהו לא שגרתי".

"אבל אינני מבין מדוע דווקא אני! יש לי לעבוד על התואר שלי והכול מתרכז סביב זה. כל היום הזה נעשה הרבה יותר נסבל, אני מוצא עניין ותכלית בזה..."

"אבל אני רואה גם את הסוף של זה. אני כבר מביט מעבר לזה. מה יהיה אחרי התואר? מה הלאה? עוד עבודה בין עבודות! מה תמצא אז לתת בו עניין, להמשיך לנשום עבורו? לכל השפע הזה צריך למצוא פעם כיסוי..."

השנייה –

"סברה מעניינת, תורה – מחיה נפשות ממש!"

"אתה חוזר על הפזמון הזה מדי פעם, ואני לא רואה לקראת מה, כל זה מוביל. עוד דף ועוד סוגיה ואני לא מבין כיצד הם משתלבים במציאות כולה. מה תפקיד יש – למשל – בלימוד הזה שלי ושלך, אצל פלוני – אלמוני למטה ברחוב?"

"הקב"ה ברא אותך! הוא המלך שלך! תלמד תורה שלו! אתה עבד לא יותר!"

"אני חוזר ומסביר לך. הדברים האלו אינם ממלאים אותי, אני מרגיש כמו תוכי צנוע. אם הכול בה נכון למה שלא נצא עם דגל בראש-חוצות, זקופים כגיבורים?!..."

...ואתה עובר בין שתיהן ואינך יודע האם לכאן או לכאן. האם לשבת כנסיך בין נסיכים ולעזור ביציקת תוכן ומשמעות, האם כעבד ה' בין עבדים ולעזור לפאר, להמליך.

אלי (פורת) פורגס