היוצא למארב בליל פסח / הרב יהודה עמיטל

פורסם בעלון שבות א/ד.