תגובה / משה דוד פאלוק

לכבוד גברת פרופ' נחמה לייבוביץ' תח',

בתשובה לשאלה מס' 1 בדף לתרבות יהודית מס' 16 ניסן תשל"ד, השאלה היא: מה מניע בני אדם לחשוד חשדות מן הסוג הנ"ל ואפילו במשה רבינו?

התשובה: העסקן, היוזם והמארגן יש לו ובעיות רעשנית בחצוניותו ומשתמש בהם בזמן ובמקום הנכון וזהו לטובת הציבור הגם שלא מוכר להם.

אי שיתוף הציבור כולו ביוזמה ובתכנון, וזה כמעט אי אפשר.

העסקן היוזם והמבצע באמת לפי ההלכה, צריך להשתמש ביתר הרחקה לטובת הציבור כולו, אם זה מכספי ציבור מותרים, או מכספי פרטיים לפנים משורת הדין, וזה לא מוכר לציבור הרחב.

בין הצבור ישנם סוגי אנשים שונים וגם עם מדות גרועות כקנאה שנאה ורצון להכשיל ומוצאים כבר דופי בהעסקן הציבורי.

ה"לא תגנוב" שבעשרת הדברות באמת מצווה אחת מכל המצוות וישנו יצה"ר אבל קיימת גם מצוות התשובה.

בתשובות שכאן כתבתי התיחסתי לאנשים כמונו, ושלא ימנע אותנו מליזום לתכנן ולבצע דברים צבוריים לטובת הציבור בגלל הרינון של אחדים מהציבור ובאמת להשתדל למנוע עד כמה שאפשר הרינון ולשתף הציבור ולדעת שיש יצה"ר וצריך להזהר ממנו.

בכבוד רב,

משה דוד פאלוק