מכתב מעוזי / עוזי פרידליך

בע"ה מוצש"ק פרשת מקץ, נר רביעי של חנוכה התשל"ד

לאחי היקרים שומרי משמרת הקדש, רבנן ותלמידיהון, שבוע טוב, חג כשר ושמח ושלום רב,

.....כעת למשל 01:45 (די מוקדם יחסית).

חברי היקרים, אין בפי מילים להודות לכם על המאמצים הרבים שהשקעתם בהני תרי חתונתא דערכם לי (חתונה ממש, ושבע ברכות שהיו חתונה זוטא) וכמובן שגם רעיתי נהנתה מאוד. ואם אין מילים בפי להודות, אז יש מילים לברך. אני באמת מברך אתכם שישיב לכם ה' כפעלכם הטוב, יזכה את כל אחד ואחד מכם לשמוח בשמחה אישית כזו ויזכה את כל אחד ואחד מכם בבנין בית נאמן בישראל ברצון ה'. תזכו לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה והאהבה והמדות והלמוד תוך חיים ארוכים, בריאות הנפש והגוף, ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים. ומה עוד? יברככם ה' בכל הטוב האפשרי שפי קצר מלהביע אך ידו רחבה לבטא ויה"ר שנזכה במהרה לגאולה שלמה גאולה ללא צער.

פרט לשמחה שגרמתם לאשתי ולי, שמחתם צבור גדול שהשמחה היתה כה נחוצה לו במיוחד בימים אלו ועוד שמחה של מצוה, שמחה של רעים אהובים (לא רק החתן והכלה אלא גם חבריהם) שמחת אהבה ואחוה ושלום ורעות שמחת בנין חורבה מחורבות ירושלים.

.....תפילתי לבורא עולם שישלים זה הבנין ושנזכה לחיים ארוכים משותפים של חיי בנין ויצירה ויברכנו גם כידו הטובה והרחבה בכל מה שברכתי את האחרים ובכל מה שברכוני.

.....תודתי הרבה וברכותי כיד ה' הטובה לכל החבר'ה מהצבא שהגיעו לחתונה, על השמחה ששמחוני ולאלה שרצו להגיע יחשיב להם הקב"ה מחשבה טובה (הרצון לבוא כמעשה). נא להזכיר שהזמנתי את כל אחד מהישיבה בכל עת לבקר בביתי (לכשאהיה בו בס"ד במהרה) סתם בקור בתקוה שתוכן הבקור יהיה בסת"ם ובקור ע"מ להעזר בי בכל עזרה שתהיה. מהצריך לפטיש מסמר וכו' ועד הצריך לתשובה או הסבר בכל דבר תורה שאני יכול לעזור לו כפי עניות דעתי.

לאחרונה יש קצת התעוררות דתית, החברה מניחים תפילין, יש הרוצים בכך כל יום.

הרב שמחה קוק שליט"א היה פה והלהיב, אסיים בברכת חג כשר ושמח, שלום וכל טוב.

שלכם באהבה וידידות

חברכם המחכה לחזור אליכם,

עוזיאל.