תנור חימום שהודלק בשבת / הרב יהודה עמיטל

התפרסם בעלון שבות ב/ו ובדף קשר 166.