הסכמות וביקורות

אלו התגובות לעלון שכבר קבלנו.

1. קבלתי בשמחה שני גליונות של "עלון שבות"... תודה רבה, זה באמת בעתו... ואשתדל מעתה, לאחר שקיבלתי את הכתובות, לקיים קשר הדוק יותר (עם החברה). פנחס ברגמן, יום ו', כ"א מרחשון, תשל"ד.

2. הכתובות כל כך משעממות – אי אפשר לכתוב אותם בצורה של סיפור? מבחור אחד אי שם.

3. לשמחתי קבלתי את "עלון שבות" ומה טוב היה לשמוע בדרך זו דברי תורה, ומה מתרחש ב"חזיתות" הישיבה השונות... ישר כוחם של הכותבים והעושים בעלון שבות. יובל לביא, יום ב', י"ז מרחשון, תשל"ד.

4. בפלוגה שלנו יש חברה מישיבות הסדר אחרות וראיתי העלונים שנשלחו מהישיבות שלהם. אני מצטער אבל אני צריך להגיד לכם האמת, שהתביישתי מאוד כשהשוותי העלון שלנו לעלון שלהם. שלהם נמצא על רמה הרבה יותר גבוהה משלנו. מחייל אי שם, דרך כלי שלישי.

5. ביקשת תיקוני שגיאות (עיין סוף מאמר לקו – גליון ד') ...בהקדמה כתוב: העלון יצא פעם ואולי פעמים בשבוע. צ"ל ארבע ואולי חמש פעמים בשבוע. יעקב מדן. יום ג' פ' חיי שרה, שני ז' לשחרור ירושלים, שנה א' לשחרור הבשן.

6. לענ"ד חשוב מאוד להוסיף לעלון מימד של דף קשר שיקשר וידוו"ח מכל החברה המפוזרים זה מזה. עוזי.

* * *

הבדיחה הנפוצה בימים אלו היא שאחרי שיסתיימו קרבות "ש.-ש." יתחילו קרבות "י.-י.". וכך באמת קרה- "דברי ריבות הגיעו אפילו לשעריך" – דהיינו "שערי עלון שבות". בימים האחרונים התקיים וויכוח סוער בין חברי מערכת עלון שבות על הנושא מה לכלול ב"שער" של עלון שבות. יש שטענו שהעלון צריך לכלול רק מאמרים כבדים כמו שהעלון היה בזמנים קודמים, ויש שהעדיפו הפורמט החדש של הגליון דהיינו שילוב של מאמרים כבדים וקלים. להשקיט הסערות הוחלט להתייעץ עם צבור הקוראים לשמוע דעתם בנוגע לבעיה הזאת. כל אחד מתבקש להגיב דרך הגלויה המיוחדת הזאת (אגב, הדואר כן שולח גלויות מנייר רגיל!)

* * *

בס"ד

חבר יקר,

נא לציין תגובתך לסוגים שונים של מאמרים ב"עלון שבות" לפי ההערות האלה:

לכלול; לא לכלול; להפחית; להרבות

1. מאמרים הלכתיים ______________________________________
2. מאמרים מחשבתיים _____________________________________
3. שו"תים בעניני מלחמה ___________________________________
4. שו"תים בענינים אחרים __________________________________
5. דוו"חים מהחזיתות _____________________________________
6. דוו"חים על המתרחש בישיבה ______________________________
7. גליונות פרשת השבוע ___________________________________
8. ליקוטים מפרשת השבוע _________________________________
נשמח מאד לשמוע מכם הערות והארות כלליות:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

בתודה מראש,

המערכת