מכתב לקו / ניסן זיסקין

"ועוד דרש (ר' אלעזר בן עזריה): 'את השם האמרת היום והשם האמירך היום' (דברים כ"ו) אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אתכם בעולם אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב 'שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד' (דברים ו') ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' (דה"א י"ז) " (חגיגה ג.)

מהו ענין זה שישראל ייעשו חטיבה אחת בעולם?

בחצי הראשון של המאמר, משפט דומה מופיע, הקב"ה אומר שבני ישראל עשו אותו לחטיבה אחת בעולם דכתיב 'שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד'. "חטיבה אחת" שמתארת הקב"ה היא אחדותו. שכל היכולות וכל הכוחות נמצאות אצלו, הדעה והידיעה אחת הן אצלו. כמובן אין כייחודו אחד מן האחדים בעולם (רמב"ם הל. יסודי התורה פ"א הל"ז) אבל קיימת אחדות מעין זה כלפי בני ישראל. גם בני ישראל נעשים חטיבה אחת בעולם, גם בני ישראל מתאחדים ביחד מאז פרוץ מלחמת יום הכפורים ראינו התאחדות של כל יהודי העולם, חיילנו לחמו, אזרחינו התנדבו, אחינו בחו"ל השפיעו ותרמו לקיומה של מדינת ישראל, אבל אולי יותר חשוב מן הכל, כולנו דאגנו והזדהינו עם עם ישראל. הרגשנו שגורלנו גורלם. ישראל נעשו חטיבה אחת בעולם.

אבל כמו שיש חטיבות, יש ג"כ פלוגות וכל מה שמזדהים אחד עם השני אנשי חטיבה אחת מזדהים הרבה יותר אנשי פלוגה אחת. פה במפקדה של פלוגת ישיבת הר עציון מרגישים אנו ממש את ההזדהות הזאת.

"ד"ש מרמי " מודיע אחד.

וכולנו קופצים לשמוע מה חדש עם אחד מחברינו.

"מי עוד נמצא אתו?", שואל שני.

"שמעתם שהוא הגבי גם שמה?" (אי שם בדרום).

וכולם פורצים בחיוכים גדולים.

"עוזי ביקר אתמול בלילה!"

"איך הוא מרגיש, מה יש לו לספר?" (עיין מאמר של נפתלי ל.)

"ידוע לכם שנועם לרנר הגיע, והוא נמצא עם מנחם דומב – שניהם בסדר ברוך השם."

וכל יום מגיעות גלויות, מזאבי, יובל, משה וגדליה פולק, אריאל, נפתלי, וכו', עוד מידע על חברה, עוד כתובות בשביל רשימות הכתובות שלנו, שמחוצה לה החלטנו לשנות קצת את תדירות ופורמט העלון שלנו.

1. איה"ש הוא יצא לפחות פעם ואולי פעמיים בשבוע.

2. חוץ ממאמרי קודש בעניני מחשבה והלכה שנמצאים בו כרגיל, נכלול ג"כ מידע ודווחי"ם על החזית והעורף. אנו מעונינים לקבל מכתבים וגלויות מכם (כמובן לאלו בחזית אין הרבה ספרים אבל מותר לכם גם לכתוב מאמרים) וד"שים להדפיס בעלון כדי להפיצם לכל החבר'ה.

3. הוספנו ג"כ רשימת כתובות של רוב החברה בישיבה. הרבה כתובות חסרות וחלק ג"כ מוטעות. אם יש לכם כתובות של חברה שלא מופיעות ברשימה או מופיעות בטעויות, נא להודיע לנו מיד. איה"ש, לכל עלון נצרף הרשימה הזאת עם כל התיקונים והוספות.

הישיבה נפתחה בכ' מרחשון ועד סוף השבוע הגיעו 48 חברה ביניהם 26 בני חו"ל. נכנסו כולנו לתוך פנימיה א', ועוד שלושה אגפים של ד' וה'. הכל בסדר שמה חוץ מהעובדה שאין הסקה אבל כשחושבים על החברה שלנו ברמת הגולן אז מתחממים קצת.

הרב ליכטנשטיין נותן ג' שעורים כל שבוע על מס. סוכה פ"ג (לולב הגזול). הרב עמיטל עומד להתחיל שעור קבוע בענייני דיומא (הוא היה צריך לתת "שיחה ארוכה על עניייני דיומא היום, י"ב מרחשון תשל"ד, יום ד' לפרשת וירא, אבל ברגע האחרון הוא והרב ליכטנשטיין נסעו לרמת הגולן לבקר פעם שניה אצל החברה שלנו הנמצאים שם. הם ג"כ נסעו פעם אחת לארץ גושן לפי בקשת החברה שנמצאים שם.) הרב שביב נותן שעור קבוע ברמב"ן עה"ת, והרב שחור נותן שעור קבוע בכתבי הרב.

עכשיו כבר אחרי מעריב (י"ג מרחשוון, תשל"ד) ויואל בן נון הגיע כרגע לחופשה קצרה. ד"ש ממנו לכולכם.

חוץ מחזית הצפון, הדרום, והגדה, יש לנו 7 חברה בחזית רביעית שממש לוחמים (וממה ששמעתי מכמה מהם, אני לא מגזים) מלחמתה של תורה עם תלמידים מחטיבת בינים ותיכון בישיבת ב"ע אור עציון. השבעה האלו הם: אליהו, שמואלי, ברקוביץ', קופידון, אבו, דב בלום, ואבי קופרמן. אי"ה אחד משבעה אלו יכתבו מאמר על העבודה שלהם שמה.

בין הזמנים בני חו"ל חפשו התנדבויות אבל לא מצאו. קצת מצחיק וקצת מדכא, רוצים לעזור אבל לא נותנים. חלק הקימו להקה ונגנו לחיילים בבקעה, וזה היה מאד מוצלח. הרב ליכטנשטיין ארגן קבוצת אלונקאים שהתאמנו וזה ברוך השם היה לשוא. מלאנו שקיות חול, וארזנו מלח, סוכר, וקמח. בקיצור ארזנו אויר בקופסאות פח. (המליצה הזאת הודות לדובי הרמן – כל הזכויות שמורות).

אלו כל החדשות והישנות. עכשיו – לפני שאסיים יש לי בקשה אחת לרמי ויעקב מדן. בבקשה, תמשיכו בדרככם בקודש, ותשלחו לי רשימה של כל השגיאות שלי במאמר זה.

ד"ש לכולכם.

תחזרו לשלום בשלום!