בלכתך בדרך / יואל עמיטל

עשה שליח להפריש תרומה, האם הבעלים יכולים לישאל לחכם על ההפרשה.

התרת נדרים למדנו מ"לא יחל דברו", הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלים לו. במקרה זה, שלא היה "דברו", שהרי השליח אמר שיהא תרומה ולא הבעלים, האם בכל זאת הבעלים יכולים לישאל לחכם?

אם נאמר שהבעלים לאי כולים לישראל על ההפרשה, האם השליח יכול לישאל לחכם. (לכאורה הצדדים הם, האם שליח אחר שמילא את שליחותו נסתלק, או שהשאלה על הנדר הופכת את דיבור הנדר לדיבור בטעות, וא"כ גם שליח יכול לישראל על מה שהפריש)