נטילת ידיים במים חמים[1] / הרב יהודה עמיטל

שאלה:

האם מותר ליטול ידיים במים חמים?

תשובה:

בשולחן ערוך (סימן קס סעיף ו) נפסק: "חמי האור נוטלים מהם לידים אפילו הן חמין שהיד סולדת בהם". ועיין במשנה ברורה (סעיף קטן כז) דמביא שיש מחמירים, והיא דעת הרש"ל, ומסיק שם דבאין לו מים אחרים אין להחמיר בזה, דהעיקר כדעת השולחן ערוך. ונראה דגם אם יש לו מים אחרים אלא שהקור גדול וידיו קפואות - אין להחמיר. אך כדאי להשתמש בעצתו של המשנה ברורה שם שיראה להמתין קצת עד שיצטננו במקצת שלא תהיה היד סולדת בהן, ואז מותר לכולי עלמא.



[1] פורסם בדף קשר 221.